Úvodní stránka » ODRŮDY » Jetel luční

 

JETEL LUČNÍ

Trifolium pratense L.

Jetel luční je naší nejrozšířenější jetelovinou. Oblast jeho pěstování je především bramborářská a podhorská, ale lze jej pěstovat i ve vybraných lokalitách výrobní oblasti řepařské i kukuřičné. Význam jetele lučního je všeobecně znám.
Vedle jeho úlohy producenta vysoce kvalitní biomasy pro krmiva, je třeba zdůraznit jeho nezastupitelnou úlohu jako zdroje organické hmoty v půdě a jeho kladný vliv na půdní strukturu.

 

SUEZ - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice - Povolena 2001
Odrůda typu populace vzniklá opakovaným výběrem z materiálu, získaného z polycrossu, složeného z výběrů odrůdy Marino.
Suez řadíme mezi středně rané odrůdy. Rostliny jsou středně vysoké, rychlost počátečního růstu střední, rychlost obrůstání po sečích také střední. Vykazuje střední odolnost proti poléhání a proti napadení chorobami. Jeví se jako zvláště vhodný do lučních jetelotravních směsí.

VLTAVÍN - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 1992
Odrůda Vltavín je populací vzniklou opakovaným výběrem z materiálu získaného z top – crossu odrůd Chlumecký x Merino. Je určen pro oblast bramborářskou, kde dosahuje nejvyšších výnosů ve všech hospodářských ukazatelích. Její plastičnost se projevuje v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech. Je to středně raná odrůda. Trs je polovzpřímený, lodyhy jsou velmi silné. Výška, rychlost a ranost jarního vzrůstu jsou na úrovni odrůdy Start. Listy jsou středně velké, terminální lístek je převážně elipsovitého tvaru, převažuje slabá kresba. Olistění rostlin je velmi dobré. Odrůda je středně odolná vůči poléhání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám. Vltavín poskytuje velmi dobré výnosy v prvním užitkovém roce. Ve druhém užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této nové odrůdy. Významnou vlastností je vysoký výnos semene. V tomto ukazateli nová odrůda Vltavín překonává kontrolní odrůdu.

VENDELÍN - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2005
Odrůda je populace. Výchozí materiál – směs diploidních odrůd.
Použitá metoda šlechtění: výběr – polycross s následným hodnocením v ZV.
Vendelín je diploidní raná až středně raná odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně dlouhé, středně široké až široké. Rychlost jarního růstu středně vysoká, obrůstání po sečích středně vysoké. Vykazuje střední odolnost proti poléhání a proti napadení chorobami.
Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce, středně vysokého výnosu suché hmoty v prvním užitkovém roce a vysokého výnosu v druhém užitkovém roce.
Vendelín nemá žádné mimořádné nároky, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenali specifické agrotechnické požadavky. Tuto odrůdu lze pěstovat ve všech oblastech.
Semenářský porost se zakládá buď jako čistosev nebo do krycí plodiny. Výsevek se pohybuje mezi 12 – 15 kg.ha-1 do řádků á 25 cm. V užitkovém roce se provede buď přižínací seč mezi 10. a 15. květnem s tím, že posečená hmota se ponechá na pozemku a nebo klasická seč s odvozem zelené hmoty – ve fázi začátku až plného květu. Ošetření proti plevelům a škůdcům se provádí dle platné metodiky na ochranu rostlin.
Desikace se provede v době, kdy 80 – 85 % hlávek je hnědých a semena jsou již vybarvená. Za 6 – 8 dnů po desikaci se provádí sklizeň sklízecí mlátičkou za použití drhlíkové vložky.
Semeno po vymlácení ihned dosoušíme.

 vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce
 dobrý výnos semene
 vhodný do lučních směsí
 vytrvalý, vícesečný
 dobrá odolnost proti poléhání a napadení chorobami


SLAVOJ - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2006
Diploidní raná až středně raná odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně dlouhé a středně široké. Rychlost jarního růstu je středně vysoká. Odrůda je středně odolná až odolná proti poléhání. Rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká. Odrůda je středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů, spálou jetele lučního. Je středně odolná proti komplexu virových onemocnění, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a padlím jetele. 
Užitná hodnota je dána vysokým výnosem zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce.
Nevyžaduje žádné zvláštní půdní ani klimatické podmínky. Nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky.


SLAVÍN - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2006
Diploidní raná až středně raná odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně dlouhé a středně široké. Rychlost jarního růstu je středně vysoká. Odrůda je středně odolná až odolná proti poléhání. Rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká. Odrůda je středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz způsobujících odumírání kořenů, spálou jetele lučního. Je středně odolná proti komplexu virových onemocnění, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a padlím jetele. 
Užitná hodnota je dána vysokým výnosem zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce.
Nevyžaduje žádné zvláštní půdní ani klimatické podmínky. Nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky.

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv