Úvodní stránka » ODRŮDY » Jetel plazivý

 

JETEL PLAZIVÝ

Trifolium repens L.

Jetel plazivý patří do čeledě rostlin bobovitých ( Fabaceae ). Je vytrvalou rostlinou, nízkou, dosahující výšky cca 20 až 30 cm, je světlomilný. Kořen má kůlový a trs vzpřímený. Lodyhy má poléhavé až plazivé, kořenující, na konci vystoupavé, lysé, nahoře krátce chlupaté. Listy má trojčetné, dlouze řapíkaté, lístky jednotlivé, klínovitě obvejčité až široce elipsovité, přisedlé, jemně zubaté, se světlou příčnou skvrnou. Palisty má velké, blanité, osinkatě špičaté a srostlé. Květenství tvoří úžlabní hlávky, kulovité, na dlouhých stopkách jež jsou delší než listové řapíky. Květy jsou drobné, vonné, oboupohlavní, souměrné, pětičetné, barvy bílé až slabě nazelenalé. Plodem je dvousemenný až čtyřsemenný, podlouhlý lusk, v němž je drobné semeno, srdčitého tvaru dlouhé 1 až 1,5 mm, lesklé, žluté až zelenožluté. HTS je cca 0,6 až 0,8 gr.

 

HÁJEK - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 1992
Křížením odrůdy Pastevec a odrůdami Blanca, Daeno, Pajbjerg, Milkanova a Retor v rámci top – crossu s následným hodnocením potomstev. Odrůda je typu hollandicum, listy má střední až větší se slabou kresbou zelené až tmavě zelené, květy bílé. Intenzita kvetení střední. Stopka květenství středně dlouhá. Odrůda je vhodná do pastvin, popřípadě do vícesečných luk dočasných i trvalých. Vyznačuje se rychlejším obrůstáním. Výnosem v 1. užitkovém roce se vyrovnává povoleným odrůdám, v dalších užitkových letech je výnosnější. Má dobrou konkurenční schopnost ve směsi s travami, lépe než odrůda Pastevec snáší přihnojování N.

JURA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 1992
Křížením odrůd Crau a Ovčák v rámci top – crossu s následným hodnocením potomstev.
Odrůda je intermedierním typem mezi formou hollandicum a giganteum. Má velké středně zelené listy s výraznou kresbou a bílé květy. Intenzita kvetení je střední. Stopka květenství středně dlouhá. Hlávky zploštělé, kulovitého tvaru, krátké, vysoké. Odrůda je vhodná do trvalých, popřípadě dočasných luk a pastvin. Má velkou rozrůstací schopnost, velké množství výběžků, rychlý jarní růst a rychlé obrůstání. Dobrá konkurenční schopnost v kombinaci s travami, lepší rozložení sečí a vynikající reakci na přihnojování N. Ve třetím užitkovém roce výkonnější, než stávající odrůdy.  

KLEMENT - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2000
Křížením odrůdy Kent Wild White x ( ) v rámci polycrossu s následným výběrem.
Odrůda patří do botanického typu silvestre. Má menší až středně velké listy, středně zelené barvy. Četnost rostlin s bílou kresbou je nízká. Doba kvetení je střední. Výška rostlin na jaře i po první seči je nízká až střední. Odrůda je vhodná do pastevních i trvalých porostů, popřípadě trávníků. Je vytrvalá, má velkou rozrůstací schopnost, dosahuje ve srovnání s odrůdami stejného typu v 1., 2. i 3. užitkovém roce vysoký výnos zelené hmoty. Má schopnost rychlé jarní regenerace.

KRÁL - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2001
Vybrané genotypy sloužící pro složení genetické populace.
Odrůda patří do botanického typu giganteum. Má velké tmavě zelené listy s výraznou kresbou, doba kvetení je pozdní. Na jaře se projevuje na listech anthokyanové zbarvení. Rostliny jsou vysoké se silnými lodyhami. Odrůda je vhodná do vytrvalých, popřípadě dočasných luk. Má rychlý jarní růst a rychlou obrůstací schopnost po sečích ve všech užitkových letech. Má dobrou konkurenční schopnost ve směsi s travami. Dosahuje dobrých výnosů zelené i suché píce. Nemá žádné specielní požadavky na půdu a klimatické podmínky.

VYSOČAN - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 1996
Vznikl křížením odrůd Gigant NFG x Medunaj v rámci top-crossu s následným hodnocením potomstva v ZV, výběr.
Odrůda je intermedierním typem mezi formou hollandicum a giganteum. Má velké středně zelené listy, kresba listu je střední, doba kvetení je střední až pozdní. Odrůda je vhodná do trvalých, případně dočasných luk a pastvin. Dosahuje vyšších výnosů píce než odrůdy v současné době povolené. Má rychlejší obrůstací schopnost po sečích a větší životnost. Ve druhém užitkovém roce má větší rychlost počátečního růstu na jaře. Má dobrou konkurenční schopnost ve směsi s travami.

KRON - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2003
Vybrané genotypy sloužící pro složení syntetické populace.
Odrůda patří do botanického typu giganteum. Má velké tmavě zelené listy s výraznou kresbou, doba kvetení je pozdní. Na jaře se projevuje na listech anthokyanové zbarvení. Rostliny jsou vysoké se silnými lodyhami. Odrůda je vhodná do vytrvalých, popřípadě dočasných luk. Má rychlí jarní růst a dobrou obrůstací schopnost po sečích ve všech užitkových letech. Má dobrou konkurenční schopnost s ve směsi s travami. Dosahuje dobrých výnosů zelené i suché píce. Nemá žádné speciální požadavky na půdní a klimatické podmínky.

LUKE - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2008
Středně raná odrůda botanického typu silvestris.
Rostliny nízké až středně vysoké, řapíky krátké až středně dlouhé a úzké až středně silné, listy krátké až středně dlouhé a úzké až středně široké. Rychlost jarního růstu vysoká, rychlost obrůstání po sečích středně vysoká.
Středně odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz odumírání kořenů jetele, středně odolná proti komplexu virových onemocnění, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a plísní jetelovou.
Výnos zelené a suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce vysoký, ve třetím užitkovém roce středně vysoký. Četnost rostlin s kyanogenními glykosidy nízká.

 

BOREK - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2009

středně raná odrůda typu holandicum, jarní růst i obrůstání po sečích je středně rychlé, odolná proti napadení bílou hnilobou jetele, komplexem mykóz odumírání kořenů

 

BAK - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2009

středně raná odrůda typu giganteum, odrůda má vysoký výnos zelené hmoty ve všech užitkovích letech, středně odolná proti napadení komplexu virových onemocnění

 

BOBR - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 2009

typ hollandicum,středně raná,odolná k mykozám kořenů,středně odolná k plísním stonku,šlechtěná na zvýšenou fixaci vzdušného dusíku, snáší sucho

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv