Úvodní stránka » ODRŮDY » Jílek mnohokvětý

 

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ

Lolium multiflorum L. var westerwold

Jílky nejsou náročné na předplodinu. Jejich zařazení v osevním postupu se řídí spíše vyhnojením statkovými hnojivy, vyvápněním a zejména likvidací pýru plazivého a jiných trávovitých plevelů, proti nimž nelze v porostech jílku zasahovat chemickými prostředky.
Jílky nemají vyhraněné požadavky na půdu a rostou téměř na všech druzích půd. Z hlediska semenářské produkce jim však vyhovují půdy střední, hlinité, písčito-hlinité a jílovito-hlinité, s dobrou zásobou půdní vláhy, ale nepřemokřené. Optimální pH činí 5,5-6,5. Nejvyšších výnosů je docíleno v řepařské a lepší bramborářské výrobní oblasti.
Příprava půdy musí být dokonalá. Nejlepší je sít do půdy zorané 3 - 4 týdny před setím, aby půda slehla a obnovila se její kapilarita. Pak připravujeme poměrně mělce , do hloubky 4 - 5 cm. Sejeme do hloubky 2 - 3 cm, nejlépe do řádků 20 - 25 cm širokých. Doporučované výsevní množství se pohybují mezi 20 - 30 kg/ha, toto množství lze snížit za předpokladu dokonalé přípravy půdy, v úrodných podmínkách a při použití kvalitního secího stroje.

ROŽNOVSKÝ - Vyšlechtila Zemská výzkumná stanice v Rožnově pod Radhoštěm Povolena - 1940
Odrůda vyšlechtěná z materiálu vypěstovaného z obchodního osiva neznámého původu. Udržovací šlechtění provádí šlechtitelská stanice v Želešicích.
Diploidní odrůda s trsy polovzpřímenými až vzpřímenými, středně hustými, vysokými 60 – 80 cm. Stébla středně jemná až hrubší, středně olistěná. Listy převislé, světle zelené, široké, delší. Lichoklas středně dlouhý, osinatý. Semeno osinaté ojediněle bezosinaté HTS 1,8 – 2,4 g. Vývojově poloraná odrůda s rychlým počátečním růstem. Optimální pícní zralost dosahuje za 60 – 75 dní po výsevu. Metá v každé seči. Obrůstání po sečích dobré. Vhodný pro pěstování ve všech výrobních typech, s výjimkou drsných a suchých poloh. Jednoletá pícnina, používaná k produkci píce jako hlavní plodina v monokultuře nebo ve směsích s jednoletými jetelovinami nebo v kombinaci s vikvovitými a brukvovitými, dále jako krycí plodina pro podsevy nebo strnisková plodina pro podzimní pastvu nebo zelené hnojení.

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv