Úvodní stránka » ODRŮDY » Jílek vytrvalý

 

JÍLEK VYTRVALÝ

Lolium perenne L.

 

AHOJ - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 1995
Hromadné křížení genotypů přírodních sběrů z oblastí Balatonu a Třebíčska s následným výběrem nejvhodnějších kombinací.
Ahoj je diploidní odrůda jílku vytrvalého určeného pro trávníkové využití. Je pozdnější než odrůda Sport. Tvar trsu je střední, barva listu středně zelená. Délka i šířka praporovitého listu je střední. Lichoklas středně veliký, drobnější semeno. Odrůda vykazuje dobré přezimování a úplnost porostu. V intenzivní variantě má dobrou hustotu porostu a sytější barvu listu. V extenzivní variantě má menší nárůst zelené hmoty. Má dobrý zdravotní stav, vykazuje vysokou rezistenci k padlí travnímu a rzím. Předpokladem pěkného vzhledu je časté kosení trávníků a dostatečná výživa. V době letního přísušku je vhodná zálivka.


BAČA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Palupín Povolena - 1966
Křížením našich a zahraničních odrůd.
Poloraná diploidní odrůda s pozvolnějším jarním růstem. Trs je polovzpřímený až rozložitý, výška lodyh 55-65 cm, středně poléhavé. Stéblo je jemné a hladké se světlými kolénky. List je užší, polovzpřímený, olistění je dobré. Lichoklas je středně dlouhý, řidší. Semeno je drobnější. Nemetá do druhé seče. Má relativně dobré přezimování, středně vytrvalý. Výnosové výsledky zelené hmoty jsou dobré, semenářsky je jistý. Je vhodný pro krátkodobé i dlouhodobé luční a pastevní směsi v chladnějších polohách. Pro okrasné trávníky je středně vhodný.


OLAF - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 1996
Křížením odrůdy jílku vytrvalého Bača a sběry z oblasti Pálavy.
Olaf je diploidní odrůda jílku vytrvalého určená pro luční a pastevní využití. Je vývojově rannější než odrůda Bača. Trs je polovzpřímený až polorozložený, středně hustý, střední velikosti. Stéblo je středně jemné až jemné, lépe olistěné než odrůda Bača, list středně dlouhý, užší, středně jemný. Lichoklas je středně dlouhý, řidší. Semeno je větší. Nemetá do druhé seče. Odrůda je středné poléhavá, zimovzdorná a suchovzdorná, středně vytrvalá. Je odolná vůči rzi korunkové a listovým chorobám. Dosahuje vyšších výnosů zelené i suché hmoty jak v luční, tak v pastevní variantě, vyšších výnosů semene než odrůda Bača. Olaf je vhodný krátkodobé i dlouhodobé luční a pastevní směsi. Pro okrasné trávníky je méně vhodný.


JONAS - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2006
Diploidní odrůda, raná, pro pastevní využití.
Užitná hodnota je dána kombinací vysokého výnosu zelené hmoty v prvním užitkovém roce, vysokého výnosu suché hmoty v třetím užitkovém roce, vysoké hustoty porostu na jaře, po druhé, třetí a čtvrté seči.
Doba metání je velmi raná. Tvar trsu na jaře je střední až polorozkladitý. Rychlost jarního růstu je vysoká. Hustota obrůstání po sečích je vysoká. Středně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Pro semenářské účely porost využíváme dva roky.


SADEK - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2008
Diploidní odrůda pro pastevní využití.
Doba metání velmi raná. Růstový habitus na jaře střední. Rychlost jarního růstu vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.
Středně odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.
Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém a třetím užitkovém roce vysoký. Výnos zelené hmoty první seče v prvním, druhém a třetím užitkovém roce velmi vysoký. Výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém a třetím užitkovém roce velmi vysoký.


SLÁVEK - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2007
Diploidní odrůda pro trávníkové – technické využití.
Svými vlastnostmi je jílek vytrvalý Slávek určen jako komponenta do směsí pro zatěžování /sportovní trávníky/, ale i pro ostatní trávníkové plochy. Intenzivním kosením dosahuje vysoké hustoty trávníku. Jemnost trávníku je střední, barva listu je středně zelená. Doba metání odrůdy je pozdní. Růstový habitus na jaře nízký až střední. Rychlé obrůstání po sečích.

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv