Úvodní stránka » ODRŮDY » Kapusta kadeřavá - krmná

 

KAPUSTA KADEŘAVÁ

Brassica oleracea L. var. Acephala

 

Patří mezi krmné plodiny, které prodlužují pás zeleného krmení dlouho do podzimu, nebo je velmi vzdorná proti nízkým teplotám, snáší na podzim pokles teplot, aniž utrpí její krmná hodnota. je proto vhodná pro drsnější klimatické podmínky, takže lze konstatovat, že kde konči kukuřice nastupuje krmná kapusta. Krmnou kapustu, podle celkového habitu lze rozdělit na formy listové, dřeňové a přechodné. Ve světě jsou povoleny ještě odrůdy s výrazným antokyanovým zbarvením, popřípadě i odrůdy tetraploidní ( Polycaul — Francie ). Největší uplatnění má v myslivosti při zajištění krmení pro zvěř.

 

EVA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 1996
Vyšlechtěna křížením odrůdy Bittern a nsl. SE - 503 s následným výběrem v generaci El a F2.
Eva je odrůda přechodného typu. Dosahuje vyšších výnosů zelené hmoty než odrůda Taran a většího procenta listů než odrůda Inka. Stonek je středně vysoký, tenký až středně silný. Listy jsou vzpřímené až polovzpřímené, středně široké s mirně vlnitým okrajem, se silným ojíněním. Výška rostliny střední až vyšší. Poskytuje dobrý výnos zelené hmoty, snáší mrazy do -15°C, má dobrou vyrovnanost porostu, nízkou dřevnatost stonku. Má dobré dietické vlastnosti a výrazně prodlužuje pás zeleného krmení na podzim a začátkem zimy.


INKA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Palupín Povolena - 1976
Vyšlechtěna křížením odrůd dánských a německých, polských a anglických s následným individuálním výběrem se zkoušením potomstev.
Odrůda dřeňového charakteru a přechodného typu. Stonek je válcovitý, až vřetenovitý, středně silný, výška 15-170 cm. Spodní listy jsou polovzpřímené až převislé, horní polovzpřímené. Počet listu střední až vyšší. Listy jsou středně velké až vyšší, podlouhlé až široce vejčité, povrch mírně zprohýbaný. Ojínění listu je střední až slabší. Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty, snáší i mrazy do -12°C. Má velmi dobré dietetické vlastnosti a výrazně prodlužuje pás zeleného krmení na podzim a začátkem zimy.

PAVLA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2000
Vyšlechtěna křížením odrůdy Gruner Angeliter x odrůda Midas s následným výběrem v generaci Fl a F2.
Pavla je odrůda listového typu. Podíl listu je 50 — 57 %. Košťál je krátký až středně dlouhý a středně silný, listy jsou mirně převislé, středně velké s výraznými palisty. Ojínění listu je střední, opadavost listu je malá . Barva listu je světle zelená. Poskytuje dobrý výnos zelené hmoty. Má velmi dobré dietetické vlastnosti a výraz¬ně prodlužuje pás zeleného krmení na podzim a začátkem zimy. Je vhodná i ke spásání. Dobře snáší drsnější klimatické podmínky.

ZINA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 1997
Vyšlechtěna křížením odrůdy Inka x Chorymska glabiasta s následným výběrem generaci Fl a F2.
Zina je odrůda dřeňového typu s vyšším výnosem zelené hmoty a sušiny než odrůda Inka a s vyšším podílem listu. Stonek je středně dlouhý a středně silný. Listy jsou vzpřímené až polovzpřímené, střední až široké s mírně vlnitým okrajem a malou bublinatostí. Ojínění listu je střední, délka čepele listu střední. Barva listu je šedozelená, barva košťálu bělavě zelená. Poskytuje vysoký výnos zelené hmoty, snáší mrazy do - 12°C. Má velmi dobré dietetické vlastnosti a výrazně prodlužuje pás zeleného krmení na podzim a začátkem zimy.

ARIEL - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2008
Krmná odrůda listového typu.
Rostliny krátké až středně vysoké, s krátkým až středně dlouhým košťálem, silně olistěné. Barva listu středně zelená. Listy středně veliké, středně ojíněné. Listová čepel mírně převislá až převislá, středně dlouhá. Vlnitost okraje listu malá až střední. Bublinatost listu malá až střední. Tloušťka košťálu střední, barva košťálu bělavě zelená.
Výnos zelené hmoty vysoký.
Výnos suché hmoty vysoký.

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv