Úvodní stránka » ODRŮDY » Psineček veliký

 

PSINEČEK VELIKÝ

Agrostis gigantea Roth.

 

Psineček veliký je středně vysoká, vytrvalá, výběžkatá tráva. Trs je hustší tmavozelený, snáší velmi dobře sešlapávání, uplatňuje se v lučních a pastevních směsích. Dobře snáší zastínění. Jedná se o druh víceletý s dobrou konkurenční schopností, kvetoucí počátkem července v druhém a dalších rocích po zásevu.
Sejeme na jaře do krycí plodiny ( nejlépe do řídce seté jarní pšenice ), do velmi dobře připravené půdy. Letní výsev je riskantní. Nejlépe vyhovují středně těžké, čisté půdy v druhé trati po hnojené okopanině.

ROŽNOVSKÝ - Vyšlechtila Zemská výzkumná stanice v Rožnově pod Radhoštěm Povolena - 1940
Vznikl výběrem z krajových odrůd a ekotypů.
Trs je polovzpřímený, středně vysoký cca 60 – 100 cm, hustší, tmavozelený. List středně dlouhý, úzký, tmavozelený. Květenství je lata s velmi drobnými semeny. HTS 0,16g. Tvoří krátké výběžky. Snáší velmi dobře sešlapávání, má mělký kořenový systém a obtížněji snáší sucho.
Uplatňuje se v lučních a pastevních směsích jako doplňková tráva. Snáší dobře zastínění.


JANEK - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2003
Přírodní sběry v oblasti Třebíčska Jindřichohradecka s křížením v polycrossu s následným hodnocením.
Vytrvalá, středně vysoká tráva, s krátkými podzemními výběžky, ozimého charakteru. Z jara obrůstá poměrně brzy, ale pak se vývoj zpomaluje. Je to tráva otužilá, dobře snáší silné mrazy, pozdní jarní mrazíky, dlouho ležící sníh, je nenáročná na teplotní podmínky. Roste i na chudých půdách, kde se náročnější trávy nemohou uplatnit. Snáší i mírné zastínění i zamokření.

VACLAV - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2008
Hexaploidní odrůda pro luční využití
Doba metání střední. Růstový habitus na podzim v roce zásevu střední až polorozkladitý. Rychlost jarního obrůstání vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.
Méně odolná proti napadení plísní sněžnou a komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení rzí.
Výnos zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce středně vysoký, ve třetím užitkovém roce středně vysoký až vysoký. Výnos suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce středně vysoký, ve třetím užitkovém roce středně vysoký až vysoký.

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv