Úvodní stránka » ŠS ŽELEŠICE

Šlechtitelská stanice Želešice

 

 

Historie

 

- 1877 založeny ovocné školky Fridrichem Wanieckem

- po roce 1945 rozšířeny o hospodářství Státního statku Hajany a JZD Želešice

- 1965 byl podnik přičleněn pod Šlechtitelský a semenářský podnik v Brně

- 1967 zahájeno šlechtění pícnin v Želešicích

- 1974 vystavěna současná budova šlechtitelské stanice

- 1977 byla ŠS Želešice zařazena do VHJ OSEVA a stala se součástí Výzkumného a šlechtitelského ústavu pícninářského v Troubsku

- 1995 po privatizaci je ŠS Želešice začleněna do společnosti AGROGEN, spol. s r.o. spolu se ŠS Slavice a částí ŠÚP Troubsko

 

 

 

Stanice Želešice

 

 

 

Organizační struktura:

 

vedoucí ŠS, agronom:

Ing. Zdeněk Janča (603 809 827)

 

účetní:

Lenka nováková

 

vedoucí úseku šlechtění :

RNDr. Zdeňka Kozová (739 097 719)

- šlechtění, fytopatologie, POR

 

šlechtitelé:

Ing.Robert Dulík (739 570 461)

- výroba osiv

 

mladší šlechtitelé:

Jna Eckertová

- léčivé a kořeninové rostliny

 

samostatná laborantka:

Alena Straková

 

vedoucí úseku ovocných stromků a sadů: 

Ing. Vladimír Procházka (739 570 463)

 

Na stanici pracuje celkem 20 zaměstnanců: 7 techniků a 13 dělníků

 

 

Přírodní podmínky:


- výrobní oblast řepařská, subtyp ječný

- půdní typ je hnědozem značně smytá erozní činností

- nadmořská výška 206 m

- třicetileté průměrné hodnoty: teplota 9,30C a srážky 511 mm

 

 

 

TVORBA NOVÝCH GENOTIPŮ

je zaměřena zejména na pícniny /vojtěška setá, vičenec ligrus, jetel plazivý, jílek mnohokvětý a jednoletý, psineček tenký, svazenka vratičolistá/, tritikale a léčivé a kořeninové rostliny.

 

Na stanici jsou také zakládány zkoušky výkonu tritikale, pšenice, ječmene ozimého.

 

UDRŽOVACÍ ŠLECHTĚNÍ

provádíme u 14ti odrůd pícnin a 14ti druhů léčivých a kořeninových rostlin.

 

DALŠÍ ČINNOST

 

 

    • Prodáváme osiva pícnin, léčivých rostlin a travních směsí.

 

    • Prodáváme u nás vyrobené ovocné stromky a ovoce /třešně, meruňky, broskve a jablka/

 

    • Provádíme sušení a čištění osiv ve službě

 

    • Dále pěstujeme osivářskou krmnou pšenici, sladový ječmen, hořčici, svazenku, proso apod..

 

    • Provádíme poradenskou činnost k pěstování a ochraně rostlin.

 

 

NOVĚ REGISTROVANÉ ODRŮDY

- v roce 2006 byla registrována nová odrůda vojtěšky Kamila

- v roce 2008 vojtěška Litava

- v roce 2009 vojtěška Holyna a Tereza, svazenka vratičolistá Meva, jetel plazivý Bobr

 

 

NABÍDKA MNOŽENÍ

Nabízíme množení osiv hořčice bílé, vojtěšky seté, svazenky vratičolisté, vičence ligrus, jílku jednoletého a hybridního.

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv