Úvodní stránka » ODRŮDY » Tomka vonná

 

TOMKA VONNÁ

Anthoxantum odoratum L.

 

JITKA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2002
Odrůda vznikla z přírodních sběrů z oblasti Novobystřicka (,,České Kanady") a následným výběrem vhodných typů. Tomka vonná je nízká volně trsnatá vytrvalá tráva, v květu a po zavadnutí voní kumarinem. Patří mezi vůbec nejranější trávy, z jara velmi časně obrůstá. Jedná se o velmi plastický druh, roste na loukách a pastvinách, na půdách chudších živinami, kyselejších suchých i zamokřených. V intenzivních porostech hnojených N je postupně vytlačována vzrůstnějšími kulturními druhy trav. Je značně otužilá, snáší velmi drsné podmínky i zastínění. Kvalita zelené, píce i sena je celkem uspokojivá, produkční schopnost je však nižší.
Tomka není náročná na půdní ani klimatické podmínky. Semenářská agrotechnika je v podstatě shodná s agrotechnikou ostatních drobnosemenných trav.
 vhodná jako komponent do květnatých luk
 do lučních a pastevních směsí, na výsušné svahové lokality a pastviny v horských oblastech
 na štěrková vysýchavá stanoviště
 v kombinaci s extenzivními travami (kostřava ovčí, pohanka hřebenitá, psineček obecný) do extenzivních trávníků

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv