Úvodní stránka » ODRŮDY » Tomka vonná

 

TOMKA VONNÁ

Anthoxantum odoratum L.

 

JITKA - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Slavice Povolena - 2002
Odrůda vznikla z přírodních sběrů z oblasti Novobystřicka (,,České Kanady") a následným výběrem vhodných typů. Tomka vonná je nízká volně trsnatá vytrvalá tráva, v květu a po zavadnutí voní kumarinem. Patří mezi vůbec nejranější trávy, z jara velmi časně obrůstá. Jedná se o velmi plastický druh, roste na loukách a pastvinách, na půdách chudších živinami, kyselejších suchých i zamokřených. V intenzivních porostech hnojených N je postupně vytlačována vzrůstnějšími kulturními druhy trav. Je značně otužilá, snáší velmi drsné podmínky i zastínění. Kvalita zelené, píce i sena je celkem uspokojivá, produkční schopnost je však nižší.
Tomka není náročná na půdní ani klimatické podmínky. Semenářská agrotechnika je v podstatě shodná s agrotechnikou ostatních drobnosemenných trav.
 vhodná jako komponent do květnatých luk
 do lučních a pastevních směsí, na výsušné svahové lokality a pastviny v horských oblastech
 na štěrková vysýchavá stanoviště
 v kombinaci s extenzivními travami (kostřava ovčí, pohanka hřebenitá, psineček obecný) do extenzivních trávníků

 

ODRŮDY

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

archiv