Úvodní stránka » ODRŮDY » Tritikale ozimé

Tritikale ozimé

Triticosecale Wittm. 

 

KVIDO - Vyšlechtila Šlechtitelská stanice Želešice Povolena - 2014

 

Kvido je polopozdní odrůda pro krmné účely.

 

Proti ostatním u nás pěstovaným odrůdám ozimého tritikale  vyniká vysokou mrazuvzdorností a vysokou objemovou hmotností.

Výrazná pěstitelská rizika nemá.                                                                                                               

 

Rostliny jsou vysoké v průměru 127 cm. Porost lze sklízet i na zeleno pro bioplynové stanice. Odrůda je středně odolná k poléhání.                       

 

Na metr čtvereční vytváří sice v průměru menší počet produktivních stébel, ta ale obsahují větší počet zrn s vyšší hmotností. Výhodou méně zahuštěného porostu je menší riziko napadení obvyklými houbovými chorobami, k nimž je středně odolná. Dobře se vyrovnala i s letošní novou rasou rzi plevové.  Méně odolná je jen při velmi silném tlaku padlí travního.

 

Kvalita – průměrné hodnoty:

objemová hmotnost 748 g/l, obsah dusíkatých látek v sušině 10,9%, číslo poklesu 134 s, podíl zrna nad 2,2 mm 96%, obsah škrobu v sušině 70%

 

Byla vyšlechtěna v sušší ( 520mm) a teplejší oblasti (9,2°C) Brněnska. Dobré výnosy dává v řepařské, obilnářské i bramborářské výrobní oblasti. Dobře reaguje na všechny typy půd, i na těžké jílovitohlinité.

 

Velký vliv na výnos zrna má daná lokalita a stávající přírodní podmínky, což dokládá následující tabulka.

 

Tab.: Přehled výnosů ve třech výrobních oblastech (z výsledků registračních zkoušek  10 stanic  ÚKZÚZ)

 

výr.oblast

 

fungicidy

výnosy 2011 t/ha

výnosy 2012 t/ha

výnosy 2013 t/ha

prům

nejniž

nejvyš.

prům

nejniž

nejvyš.

prům

nejniž

nejvyš.

řepařská

(2 stanice)

ošetřeno

11,5

11

12

9,3

8,7

9,8

9,3

8,8

9,9

neošetřeno

10

9

11

8,3

7,71

8,8

8,7

8,1

9,4

obilnářská

(4 stanice)

ošetřeno

10

9,2

10,8

10,1

7,2

11,9

9

8,7

9,4

neošetřeno

8,4

6,5

9,8

8,9

7,3

10,5

7,1

5,1

8,4

bramborářská

(4 stanice)

ošetřeno

10

9,8

10,2

10,0

8,5

10,8

9,3

8,3

11,3

neošetřeno

9

8,9

9,2

8,8

8,5

9,2

7,1

5,5

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv