Úvodní stránka » ODRŮDY » Vičenec ligrus

 

VIČENEC LIGRUS

Onobrychis viciifilia L.

 

Vičenec je původní pícninou vinorodých oblastí, což vysvětluje jeho náročnost na světlo a teplo. Proto mu nejlépe vyhovují pozemky svahovité s jižní expozicí. Na půdní podmínky není vičenec náročný a spokojuje se s chudšími půdami, které však musejí být dostatečně zásobeny vápníkem. Dále potřebuje dostatek fosforu a draslíku, dovede si je osvojovat i z těžko dostupných forem. Nesnáší vyšší hladinu spodní vody a půdy uléhavé a nedostatečně provzdušněné. Na hlubších a bohatších půdách poskytuje vyšší výnosy, avšak v těchto podmínkách nemůže konkurovat vojtěšce seté. Na výsušných, mělkých vápenitých a opukových půdách je však bezkonkurenční plodinou. Vičenec sejeme nejlépe po okopaninách jako vojtěšku. Po sobě je snášenlivý teprve po 6 až 8 letech. Po vičenci se dobře daří pšenici. Hnojíme k němu jako k vojtěšce. Nemá-li půda dostatek vápna, pohnojíme ji též mletým vápencem a vápno dobře promísíme s půdou i do větší hloubky. V dalších letech přihnojujeme vičenec časně z jara a hnojiva zapravíme do půdy při kultivaci.

 

VIŠŇOVSKÝ - Vyšlechtil velkostatek Višňová Povolena - 1946
Odrůda byla vyšlechtěna výběrem z krajových odrůd a ekotypů. Je dvou až třísečná, víceletá, vysokého vzrůstu (1. seč 90-110 cm, 2. seč 80cm a 3. seč 70 cm). Má mohutný kořenový systém. Tlustý kůlový kořen vniká hluboko do půdy a ve spodní části je značně rozvětvený. Proto rostlina odolává suchu a snadno vstřebává živiny z půdy. Silný stonek, v průřezu dutý, je především v 1. seči náchylný k poléhání. List je lichozpeřený se 7 až 10 jařmy, lístky podlouhlé, elipsovité 2,5-3 cm dlouhé. Rub listu je porostlí jemnými chloupky, které tvoří našedlé zbarvení. Růžové květy s karmínovými pruhy vytváří hroznovité květenství, které obsahuje 20-30 květů. V ostnitém nepukavém lusku je jedno ledvinovité až oválné hnědožluté semeno, které je 4-5 mm dlouhé, hladké, slabě lesklé. HTS 12-16 g (vyluštěná semena), 18-23 g (nevyluštěná semena). Nachází uplatnění v chudých a sušších půdách v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti, kde se neuplatní vojtěška. Píce vičence je poněkud hrubší, ale vyznačuje se poměrně vysokým obsahem snadno stravitelných živin. Inkrustace lodyh ligninem je podstatně nižší než u vojtěšky. Výnosy píce se pohybují okolo 5 t.ha-1. Obohacuje půdu velkým množstvím humusu, dusíku a hluboko ji prokypří. Je tedy dobrou předplodinou.

 

ODRŮDY

Svazenka vratičolistá

17.1.2017

Jetel luční

17.1.2017

Jetel plazivý

17.1.2017

Jílek mnohokvětý

17.1.2017

Jílek vytrvalý

17.1.2017

Kapusta kadeřavá - krmná

17.1.2017

Komonice bílá

17.1.2017

Psineček veliký

17.1.2017

Tomka vonná

17.1.2017

Úročník bolhoj

17.1.2017

archiv